Načrtovanje nasledstva

Z družinskim nasledstvom lahko lastnik maksimira mnoge pozitivne učinke ob izstopu.

 

Predvsem družinsko nasledstvo ob izstopu omogoča:

- Nadzor transakcije in vpliv na terminsko izvedbo saj niste vezani na zunanjega prevzemnika

- Nadaljnja vpletenost v poslovanje (v kolikor je tako zaželeno)

- V primeru odplačnega prenosa je možno zastaviti lastno dinamiko poplačil

- Uravnavanje družinskega in poslovnega vidika transakcije

- Pozitivni davčni učinki

 

Da bo nasledstvo uspešno pa je treba le-tega pravilno načrtovati in sistematično uvajati.

 

Lastnike in naslednike družinskih podjetij sistematično pripravimo na izvedbo nasledstva.