Korporativne finance

Korporativne finance

Poslovno finančni pregled

Služi podjetnikom, da prepoznajo morebitne manjke v svojem finančnem poslovanju in odkrijejo priložnost, da:

Lastniški kontroling

Podjetniki, ki se odločijo izstopiti iz operativnega oz. aktivnega vodenja podjetja, ob enem pa zadržati lastništvo podjetja, potrebujejo učinkovit in enostaven mehanizem za nadzorovanje poslovanja in zastavljenih ciljev.

Finančno svetovanje

Življenje ni potica in prav tako ne poslovanje podjetja. Skoraj vsaka podjetniška oz. poslovna odločitev ima finančno posledico.