Lastniški kontroling

Podjetniki, ki se odločijo izstopiti iz operativnega oz. aktivnega vodenja podjetja, ob enem pa zadržati lastništvo podjetja, potrebujejo učinkovit in enostaven mehanizem za nadzorovanje poslovanja in zastavljenih ciljev.

 

Pri tem pomagamo z vzpostavitvijo sistema lastniškega kontrolinga, tako da najdemo ključne kazalnike (KPI – Key performance indicators), ki jih je potrebno in smiselno spremljati ter jim določimo mejne vrednosti. Poudariti je potrebno, da računovodski podatki niso vedno izključno merilo uspešnosti zato je takšne podatke prilagodimo in objektivno vrednotimo preden jih uporabimo kot merilo uspeha in učinkovitosti.

 

KPI-je predstavimo v namensko pripravljenih poročilih, ki jih lahko po naših navodilih kasneje pripravlja vaše računovodstvo samo ali v sodelovanju z nami.

 

S sistemom lastniškega kontrolinga vam zagotovimo miren spanec med tem, ko podjetje za vas operativno upravljajo drugi.