Davčno svetovanje

V skladu z davčno zakonodajo (Zdoh-2) se ob odsvojitvi poslovnih deležev, tudi če je ta neodplačna, plača davek od dobička iz kapitala.

Za odsvojitev kapitala štejejo še posebej:

- prodaja kapitala,
- odkup lastnega deleža,
- dajanje kapitala v dar,
- zamenjava kapitala, …
- izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe,
- izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe,
- izstopa ali izključitve ter
- drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi.

V skladu z Zakonom o dohodnini so odsvojitve deležev obdavčene cedularno, s 25% davčno stopnjo. Vendar velja glede na dobo lastništva lestvica in se obdavčitev znižuje:

- po dopolnjenih 5 letih 15%,
- po dopolnjenih 10 letih 10%, 
- po 15 letih 5%,
- nad 20 let lastništva velja oprostitev plačila davka.

 

Lastnike podjetij v postopku odsvojitev poslovnih deležev strokovno v skladu z zakonodajo vodimo skozi postopek načrtovanja obdavčitve ter pravilnem vrednotenju postavk nujnih pri oddaji napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve deležev.

 

 

 PRED SVETOVANJEM  SVETOVANJE          PO SVETOVANJU     
 Kratka pisna predstavitev s strani  naročnika  Pojasnitev pravnih in davčnih
 vidikov odsvojitve deleža
 Pojasnila in komunikacija z
 naročnikom in FURS v primeru  nejasnosti
 Način odsvojitve  Simulacija davčne obremenitve pri
 odsvojitvi deleža
 
 Datum odsvojitve  Priprava davčne napovedi in pojasnil za  FURS  
 Ponudba in dogovor o sodelovanju    

 

 

 

 

Več iz te kategorije: « Vrednotenje podjetij