Vrednotenje podjetij

Poznavanje vrednosti podjetja in finančno modeliranje je korak do sprejemanja pravih strateških in poslovnih odločitev.

Oceno vrednosti podjetja zaradi bogatih izkušenj in poznavanja različnih panog opravimo strokovno, nepristransko in hitro, v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.

Najpogostejše situacije pri katerih potrebujete oceno vrednosti podjetja:

- Prodaja ali nakup podjetja (ali deleža),
- Strateško povezovanje,
- Oddelitve,
- Dokapitalizacije,
- Managerski odkup,
- Likvidacija podjetja,
- Ocena premoženjskega in finančnega stanja za potrebe lastnikov,
- Strateške odločitve poslovodstva,
- Računovodsko poročanje,
- Davčne potrebe.

V odvisnosti od namena lahko za vas pripravimo:

- Mnenje o vrednosti podjetja
- Oceno vrednosti kot pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

 

 

 

PRED  VREDNOTENJEM ANALIZA PODJETJA
IN PROJEKCIJA  POSLOVANJA
 OCENA VREDNOSTI  PODJETJA
 Informativni pogovor z naročnikom  Analiza preteklega poslovanja  Ocena vrednosti z najprimernejšimi metodami
 Določitev namena ocenjevanja  Analiza dejavnosti  Osnutek poročila o oceni vrednosti
 Čas/Datum ocenjevanja  Analiza makroekonomskega okolja  Predstavitev poročila naročniku
 Ponudba/Dogovor o sodelovanju  SWOT analiza podjetja  Izdelava končnega poročila o oceni vrednosti